30 Kasım 2011 Çarşamba

Fotograftan Tuvale

"Işık ve renk ise bu cografyaya dair bir anlatım biçiminin olabilirligi üzerine düşünmemizin dogal sonucudur. Fotograf öncellikle belgeleyici bir araçtır. An'ı ortak bellegimizin arşivlerini oluşturacak şekilde dondurur. Esasında, fotografın kaydettigi, biçim degil, ışıktır. Sinemadan başlayarak, çagın teknolojisinin bu fotografik görüntünün üzerine yapıldıgına dikkat ederek, çagın ikonaları olan TV ve bilgisayarın kendi başlarına ışık kaynagı nesneler olduklarını söyleyebiliriz. Yapay teknolojil ışık yanılsamasının izlerini Hafriyat resimlerinde bulmak mümkündür. Bu Cezanne'cı yaklaşımın kurguladıgı, resmin astarına giden derinligin, resmin boyalı boyalı yüzeyini tuvalin önüne itmesiyle benzerlik kuran, Şeker Ahmet Paşa'nın fotografa bakarak boyadıgı peyzajlara da yakın olan bir tavırdır."
Gürsoytrak